• Novinky
  • Výhody blockchainu a jeho všestranná aplikovatelnost

Výhody blockchainu a jeho všestranná aplikovatelnost

V blockchainu, což je typ decentralizované digitální evidence, jsou informace o jednotlivých transakcích pečlivě a bezpečně ukládány na velkém množství počítačů v celé síti. Tato technologie využívá směs kryptografických postupů a mechanismů k dosažení konsenzu, což činí blockchain nezměnitelným. Jakmile jsou data zaznamenána, jejich pozdější úprava je nemožná. Ačkoliv mnoho lidí okamžitě spojí blockchain s kryptoměnami, např. Bitcoinem nebo Ethereum, jeho uplatnění nachází místo i v dalších odvětvích, kde přispívá k větší transparentnosti, bezpečnosti a důvěře, nejen v oblasti financí. Následující článek poodhaluje klíčové výhody blockchainu a jeho různé implementace.

Novinky ze světa těžby kryptoměn - 2bminer® expert na těžení kryptoměn

Jak funguje algoritmus dohody (konsenzu)?

Algoritmus dohody je nástroj, který koordinuje spolupráci mezi uživateli či počítači v rozprostřeném systému. Jeho úkolem je zajistit, aby se všechny entity v daném systému mohly dohodnout na společném stavu dat. Snaží se zajistit, aby všechny uzly v distribuované síti sdíleli identickou verzi ‚‚účetní knihy‘‘ zaznamenávající všechny provedené transakce. Pro fungování blockchainů jsou ,algoritmy dohody‘ klíčové, neboť v takovém prostředí chybí centrální autorita ověřující transakce a garantující bezpečnost sítě.

V situaci, kdy desítky tisíc uzlů drží kopie dat blockchainu, je potřeba řešit výzvy spojené s konzistencí dat a potenciálně nečestnými uzly. Pro udržení důvěryhodnosti blockchainu existují různé algoritmy dohody, které určují, jak uzly v síti dosáhnou společného konsenzu. 

Příklady mechanismů konsenzu si konkretizujeme dva: Proof of Work a Proof of Stake, nicméně na jejich bližší specifikaci se podíváme v příštím článku!

Výhody blockchainu

1. Decentralizace: Oproti tradičním centralizovaným systémům (systém ve které se nachází běžné banky), blockchain eliminuje jediný bod kontroly, což ho činí odolnějším vůči potenciálním útokům a selháním.

2. Transparentnost: V blockchainu je každá transakce viditelná pro všechny účastníky, což zvyšuje důvěru a zjednodušuje sledování a ověřování jejich správnosti.

3. Nezměnitelnost: Jednou zapsanou transakci nelze v blockchainu upravit či smazat. Výsledkem je trvalý a věrohodný záznam každé transakce.

4. Efektivnost: Díky nepotřebě zprostředkovatelů, jako jsou banky, jsou transakce rychlejší a efektivnější.

5. Nižší poplatky: Bez zprostředkovatelů se snižují náklady, což vede k větším úsporám pro všechny strany.

6. Nepotřebnost důvěry: Všichni účastníci mohou transakce ověřit sami, aniž by museli důvěřovat třetím stranám.

Typy blockchainových sítí

- Veřejné blockchainy: Představují decentralizované platformy, které jsou přístupné pro všechny zájemce. Díky svému otevřenému zdrojovému kódu a transparentnosti nekladou žádná omezení na přístup a mohou je využívat všichni uživatelé. Příkladem veřejných blockchainů jsou Bitcoin a Ethereum.

- Soukromé blockchainy: Je typ sítě, který, jak už samotný název napovídá, neslouží pro veřejné použití. Většinou jej spravuje a provozuje specifický subjekt, často korporace, primárně za účelem interních operací a potřeb. Přístup k soukromým blockchainům je regulován a omezen, což znamená, že je zřetelně definováno, kdo má právo prohlížet jeho záznamy a přidávat nová data. Tyto sítě nejsou decentralizované, jejich hierarchie řízení je předem jasná. Stále ale můžeme mluvit o o možnosti distribuování, jelikož kopie data jsou uchovávána na mnoha uzlech. Využití nachází například i ve vedení zdravotních záznamů.

- Konsorciové blockchainy: Nachází na rozhraní mezi veřejným a privátním blockchainem, tedy čerpá vlastnosti z obou. Jeho unikátnost spočívá v způsobu, jakým dosahuje konsenzu. Ve veřejném blockchainu může ověřování bloků provádět kdokoli, zatímco v soukromém je za validátory odpovědná jedna entita. 

U konsorciového blockchainu však existuje skupina rovnocenných validátorů. Následně může být nastavena různá míra viditelnosti dat: Může být omezena jen pro validátory, specifikované subjekty nebo může zůstat plně otevřená. Pokud validátoři dosáhnou shody ohledně změn, jejich implementace je jednoduchá.

Konsorciový blockchain je ideální pro situace, kdy v jednom sektoru operuje několik organizací, jež potřebují společnou platformu pro transakce či sdílení informací. Připojení se k takovému konsorciu (obchodnímu partnerství) může organizacím nabídnout možnost sdílet informace a zkušenosti týkající se jejich odvětví.

Příklady využití blockchainu

1. Kryptoměny: Původní a nejznámější využití blockchainu, který je zde využíván jako decentralizovaná účetní kniha zaznamenávající transakce.

2. Digitální identita: Zvyšuje bezpečnost tvorby digitální identity v online světě. 

3. Hlasování: Blockchainové hlasovací systémy nabízejí větší transparentnost a snižují riziko volebního podvodu.

4. Řízení dodavatelského řetězce: Technologie blockchain může být v kontextu dodavatelského řetězce využita k sestavení záznamů všech dodavatelských postupů obsahující jednotlivé transakce (úkony). 

5. Chytré kontrakty: Samovykonávací smlouvy, které se aktivují, jakmile jsou splněny stanovené podmínky, což vede k decentralizovaným aplikacím a organizacím. Více se o nich rozepíšeme v připravovaném článku.

Závěr

Ačkoliv se může zdát, že blockchain je pouze technologickým trendovým pojmem, jeho skutečný potenciál v transformaci odvětví je nezpochybnitelný. Od financí po logistiku, blockchainová technologie představuje budoucnost decentralizovaného, transparentního a bezpečného digitálního světa.

Těžte krypto s námi!