• Novinky
  • Srovnání Proof of Work a Proof of Stake

Srovnání Proof of Work a Proof of Stake

V dnešním technologickém světě se stále častěji setkáváme s pojmy jako "Proof of Work" (PoW) a "Proof of Stake" (PoS). Jsou to mechanismy, které stojí za provozem mnoha kryptoměn, které se dnes používají. Pojďme se do toho tématu ponořit hlouběji.

Novinky ze světa těžby kryptoměn - 2bminer® expert na těžení kryptoměn

Proof of Work (PoW) - Těžba v digitálním světě

Představte si Proof of Work jako velkou matematickou soutěž. Těžaři se snaží vyřešit složitý matematický problém - nalezení odpovídajícího nonce čísla. Cílem těžaře je najít nonce číslo, které, když se přidá k transakčním datům a projde procesem hashing, vytvoří hash, který splňuje určité kritérium (např. má určitý počet nul na začátku). Většina nonců nevytvoří správný hash, takže těžař musí zkoušet znovu a znovu s různými nonce čísly. Když těžař nalezne nonce, které vede k hashi splňujícímu požadovaná kritéria, má "správné řešení" a může oznámit ostatním v síti, že našel nový blok a tím získá odměnu z těžby. Nonce je pak uloženo v bloku a slouží jako důkaz toho, že těžař vynaložil potřebný výpočetní výkon k nalezení tohoto řešení.

Koloběh algoritmu, kdy program změní nonce, software vyřeší hash a zkontroluje splnění všech požadavků se opakuje právě do doby, dokud nejsou požadavky splněny a blok není uzavřen.

A jak si představit nonce? Představte si, že chcete odeslat zprávu v tajné obálce. Abychom se ujistili, že je tato zpráva jedinečná a že ji nikdo neupravil, přidáme k ní malý, náhodný kus papíru s číslem, který se nazývá "nonce". Toto číslo je speciální, protože ho použijeme jen jednou. Poté vše zabalíme do obálky a dáme na ni zvláštní pečeť. Tato pečeť se vytváří kombinací obsahu zprávy a našeho speciálního čísla nonce s použitím komplikovaného matematického procesu a nazývá se „hash".

Nyní máme tajnou zprávu v obálce se speciální pečetí. Abychom ověřili, že je tato zpráva v pořádku, srovnáme pečeť s jinou, obecně přijímanou pečetí, kterou vytvořila síť (v našem případě blockchain). Pokud se obě pečeti shodují, vše je v pořádku a naše zpráva je přidána do velké knihy, kde jsou všechny ostatní zprávy - toto je náš blockchain.Celý tento proces je způsob, jak zajistit, že zprávy (nebo transakce) jsou bezpečné a nemohou být jednoduše podvržené nebo upravené.

Těžaři využívají k řešení specializovaný hardware tzvn. ASIC minery. Druhým kódovacím systémem je skript, tento druh má vysokou kompatibilitu s grafickými kartami a na těžbu jsou tedy vhodné stroje skládající se ze speciálních, nebo herních karet.  Hashovacích funkcí existuje celá řada, a stejně tak existují i odlišné náročnosti, přičemž je v některých případech potřeba speciálního hardwaru, nebo grafických karet.

Kryptoměny, které využívají PoW:

- Bitcoin

- Litecoin

- Bitcoin Cash

- Monero

- Dash

Rizika a benefity Proof of Work:

Výhody:

+ Nezávislé podílení se na chodu kryptony ze strany tisíců těžařů

+ Těžaři nemusí mít v držení konkrétní kryptoměnu

+ Předem garantovaná odměna v podobě nové kryptoměny

Nevýhody:

- Zvýšené nároky na výpočetní kapacitu

- Velká spotřeba energie

Proof of Stake (PoS) - Uživatelé na tahu

V systému Proof of Stake vytvářejí nové bloky sami uživatelé. Majitelé kryptoměn s větším podílem a delším držením mají vyšší šanci na vytvoření nového bloku, což zvyšuje bezpečnost sítě, protože tyto osoby mají větší zájem na její stabilitě.

Nemusíme se zde bavit o tradiční "těžbě", ale spíše o "ražení" nebo "slévání". Odměna za vytvoření bloku se skládá z poplatků za transakce, nikoliv z nově vytvořených mincí.

Kryptoměny využívající PoS:

- Ethereum

- NEO

- PIVX

- Cardano

- Solana

Rizika a benefity Proof of Stake:

Výhody:

+ Nižší nároky na výpočetní kapacitu

+ Větší zapojení komunity do ověřování bloků

+ Obvykle absence inflace

Nevýhody:

- Nutnost držet určité množství kryptoměny

- Omezené odměny za vytváření bloků

- Potenciálně rizikový pro malé a začínající kryptoměny

Závěr

Ať už si vyberete Proof of Work či Proof of Stake, každý z těchto systémů přináší svá specifika, výhody a nevýhody. Vaše rozhodnutí by mělo záviset na vašich preferencích, technických možnostech a cílech. Doufáme, že tento článek vám poskytl jasné a srozumitelné informace o obou konceptech.

Těžte krypto s námi!