• Novinky
  • Medvědí a býčí trh: Co to přesně znamená a jak je rozpoznat?

Medvědí a býčí trh: Co to přesně znamená a jak je rozpoznat?

V investičním světě se setkáváme s mnoha pojmy, které mohou být pro začátečníky matoucí. Medvědí a býčí trh patří mezi ně, a proto je důležité rozumět jejich významu a umět je rozpoznat. Tyto pojmy nám umožňují rychle rozpoznat, jakým směrem se trh aktuálně ubírá.

Novinky ze světa těžby kryptoměn - 2bminer® expert na těžení kryptoměn

Medvědí trh: Proč a kdy?

Medvědí trh označuje období, kdy hodnota aktiv vytrvale klesá. Klíčovým ukazatelem medvědího trhu je pokles cen o více než 20% oproti předchozímu maximu. Nicméně v běžné praxi se termín používá i v situacích, kdy je pokles stabilní, ale méně markantní.

Býčí trh: Příležitost růstu

Býčí trh je opakem medvědího trhu. Označuje dobu, kdy hodnota aktiv na trhu roste. Pro určení býčího trhu se často používají dva indikátory: Růst cen přes 20% nad předchozí minimum a dosažení nového historického maxima.

Rozdíly mezi medvědími a býčími trhy

Historická data ukazují, že akciové trhy mají častější tendenci k růstu. To znamená, že býčí trhy jsou častější. Medvědí trhy však mohou způsobit paniku mezi investory, kteří se impulsivně snaží prodat své pozice.

Jak investovat v různých tržních obdobích

Než se rozhodnete investovat, je důležité vzít v úvahu vaše individuální okolnosti. Vždy byste měli mít na paměti své investiční cíle, aktuální i budoucí finanční situaci a dobu po kterou chcete investice držet.

Během býčích trhů většina investorů vychází z historických údajů a fundamentálních dat. Během medvědích trhů je důležité být opatrnější, protože trhy mohou být více volatilní.

Existuje několik obchodních a investičních strategií, které můžete uplatnit v závislosti na tržní situaci:

- Momentum strategie: Tato strategie se snaží využít aktuálních trendů, býčích i medvědích. Na ty následně aplikuje momentum indikátory (bere nejnovější zavírací cenu a srovnávává ji s zavírací cenou z předem stanoveného období, které uživatel určil. Výsledek nám může pomoci identifikovat sílu aktuálního trendu) a odhaluje zpomalování probíhajícího trendu a jeho potenciální obrat.

- Trendové strategie: Příznivci technické analýzy často aplikují strategie zaměřené na trend. Pro studium cenových vývojů využívají grafy, kde hledají určité vzory a formace naznačující budoucí směr trendu. Po identifikaci indikátorů budoucího vývoje trhu si zvolí odpovídající obchodní pozici.

- Strategie průlomu: Některé strategie se zaměřují na identifikaci okamžiků, kdy trh mění svůj stávající trend. Analyzují tržní nálady, úrovně podpory a odporu a také sledují momenty, kdy cena překročí linii trendu, což může často signalizovat obrat trendu.

- Strategie redukce pozic: Máte-li na trhu již určitá aktiva, například akcie, v období s formujícím medvědím trendem můžete zvážit prodej některých svých pozic. Správným načasováním prodeje pak můžete získané prostředky reinvestovat do většího objemu stejného aktiva v budoucnu.

Rozpoznání tržních trendů

K rozpoznání medvědího trhu nám může napovědět ztráta důvěry investorů, rostoucí úrokové sazby nebo geopolitické události. Býčí trh naopak můžeme rozpoznat díky dlouhodobému růstu cen, historickým datům a analýze tržních výkonností.

Závěr

Pochopení aktuálních tržních trendů je občas náročné, stejně tak jako řešení různých strategií a analyzování dalšího vývoje. Pokud jste členem kryptosvěta prostřednictvím vlastního stroje - těmto problémům se jednoduše vyhýbáte. To znamená, že ať se nacházíme v medvědím, nebo býčím trendu, tak se strojem neustále těžíte. Nemusíte mít připravené žádné strategie a jedinou Vaší starostí je si počkat na správnou chvíli pro směnu Vaší odměny.

Těžte krypto s námi!