• FAQ
  • Kdo hradí pozáruční servis?

Kdo hradí pozáruční servis?

Každý náš klient získává 450 USD ročně budget na opravy. Platí pro první 2 roky po uplynutí záruky od výrobce. O nutných opravách klienta vždy neprodleně informujeme a předkládáme alternativy, jak servis řešit. Náklad, nad stanovený servisní limit, je hrazen klientem.

Těžte krypto s námi!